Rozdíl mezi cenou v Německu a ČR v BL CAL na příští rok
Front year spread (EUR/MWh)